[اسم]

das Gemüse

/ɡəˈmyːzə/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Gemüse] [ملکی: Gemüses]

1 سبزیجات

مترادف و متضاد Grünzeug
  • 1. Gemüse brauchen wir auch noch.
    1 . ما به سبزیجات هم نیاز داریم.
  • 2. Wir haben eigenes Gemüse im Garten.
    2 . ما سبزیجات خودمان را در باغچه داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان