[فعل]

gerben

فعل گذرا و ناگذر

1 دباغی کردن چرم‌سازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان