[اسم]

die Geranie

قابل شمارش مونث

1 شمعدانی (گیاه‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان