[قید]

geradezu

/ɡərˈɑdeːtsˌuː/
قابل مقایسه

1 تقریبا نزدیک بود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان