[اسم]

das Gequake

قابل شمارش خنثی

1 صدای اردک یا قورباغه (کواک )

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان