[اسم]

das Gepäckstück

/ɡəˈpɛkˌʃtʏk/
قابل شمارش خنثی
[جمع: gepäckstücke] [ملکی: gepäckstück(e)s]

1 تکه‌بار (مسافرت)

  • 1.2 Gepäckstücke pro Person.
    1. 2 عدد (تکه) بار به‌ازای هر نفر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان