[اسم]

der Gesang

قابل شمارش مذکر

1 آواز سرود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان