[صفت]

geschichtlich

/ɡəˈʃɪçtlɪç/
غیرقابل مقایسه

1 تاریخی

  • 1.Unser geschichtliches Wissen über die Steinzeit ist sehr gering.
    1. دانش تاریخی ما در مورد عصر سنگ بسیار محدود است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان