[اسم]

die Geschicklichkeit

/ɡəʃˈɪklɪçkˌaɪt/
قابل شمارش مونث

1 مهارت توانایی

مترادف و متضاد Fähigkeit Geschick
  • 1.Er hat sich diese Geschicklichkeit durch lange Übung erworben.
    1. او این مهارت را بعد از تمرین طولانی‌مدت به‌دست آورده‌است.
  • 2.Geschicklichkeit war nie deine Stärke.
    2. مهارت هیچ‌وقت قدرت تو نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان