[اسم]

die Halbpension

/halp pension/
قابل شمارش مونث
[جمع: Halbpensionen] [ملکی: Halbpension]

1 اتاق با صبحانه و شام

  • 1.Möchten Sie Vollpension oder Halbpension?
    1. آیا اتاق با غذای کامل می خواهید یا اتاق با صبحانه و شام؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان