[قید]

halbtags

/ˈhalptaːks/
غیرقابل مقایسه

1 نیم روز نیم وقت

  • 1.Ich habe ein kleines Kind und kann nicht acht Stunden am Tag arbeiten. Deshalb möchte ich halbtags arbeiten.
    1. من یک بچه کوچک دارم و نمی توانم 8 ساعت در روز کار کنم. در نتیجه می خواهم نیم روز کار کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان