[اسم]

die Halle

/ˈhalə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Hallen] [ملکی: Halle]

1 سالن

  • 1.Die Stadt baut eine neue Sporthalle.
    1. شهرداری یک سالن ورزشی جدید می‌سازد.
  • 2.Wir treffen uns in Halle B
    2. ما همدیگر را در سالن B خواهیم دید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان