[اسم]

die Hallig

قابل شمارش مونث

1 هالیگن (جزیره)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان