[اسم]

das Hallenbad

/ˈhalənˌbat/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hallenbäder] [ملکی: Hallenbad(e)s]

1 استخر سرپوشیده

  • 1.Sie geht jeden Tag zum Schwimmen ins Hallenbad.
    1. او هر روز برای شنا به استخر سرپوشیده می‌رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان