[اسم]

die Haltestelle

/ˈhaltəʃtɛlə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Haltestellen] [ملکی: Haltestelle]

1 ایستگاه

  • 1.An der nächsten Haltestelle müssen Sie aussteigen.
    1. در ایستگاه بعدی شما باید پیاده شوید.
  • 2.Die Haltestelle befindet sich nur 100 Meter von hier entfernt.
    2. ایستگاه تنها در فاصله 100 متری از اینجا قرار دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان