[اسم]

das Handwerk

/ˈhantˌvɛʁk/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Handwerke] [ملکی: Handwerk(e)s]

1 پیشه حرفه، کار فنی

  • 1.Das Handwerk lebt davon, dass es anders arbeitet als die Industrie
    1. کار فنی از آن رو زنده‌است که متفاوت از صنعت کار می‌کند (کارکرد دارد).
توضیحاتی در رابطه با Handwerk
به شغل‌هایی مانند نجاری، خیاطی و نانوایی که صنعتی نشده‌اند و با دست صورت می‌گیرند، اطلاق می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان