[اسم]

das Handy

/ˈhɛndi/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Handys] [ملکی: Handys]

1 تلفن همراه موبایل

  • 1. In der Schule bitte die Handys ausmachen!
    1 . لطفا در مدرسه موبایلتان را خاموش کنید!
  • 2. Soll ich Ihnen meine Handynummer geben?
    2 . آیا باید به شما شماره همراهم را بدهم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان