[اسم]

der Helfer

/ˈhɛlfɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Helfer] [ملکی: Helfers] [مونث: Helferin]

1 یاور کمک، یاری‌دهنده

  • 1.ein freiwilliger Helfer
    1. یک کمک‌کننده داوطلبانه
  • 2.Er wird dein besonderer Helfer sein.
    2. او یاور ویژه تو خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان