[اسم]

Helga

/hˈɛlɡɑː/
غیرقابل شمارش مونث

1 هلگا (نامی زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان