[اسم]

das Hellblau

/hˈɛlblaʊ/
قابل شمارش خنثی

1 رنگ آبی روشن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان