[اسم]

das Hobby

/ˈhɔbi/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hobbys] [ملکی: Hobbys]

1 سرگرمی

  • 1.Ich habe keine Zeit mehr für meine Hobbys.
    1. من دیگر زمانی برای سرگرمی‌هایم نداریم.
  • 2.Meine Hobbys sind Wandern und Schwimmen.
    2. سرگرمی‌های من کوه‌پیمایی و شنا هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان