[اسم]

das Hospital

قابل شمارش خنثی

1 بیمارستان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان