[صفت]

international

/ɪntɐnatsioˈnaːl/
غیرقابل مقایسه

1 بین‌المللی چند ملیتی

 • 1. Auf der internationalen Währungskonferenz wurde die Dollarkrise diskutiert.
  1 . در کنفرانس بین‌المللی پول در مورد بحران دلار صحبت شد.
 • 2. Die Teilnehmenden in unserem Kurs sind ganz international.
  2 . شرکت‌کنندگان در دوره ما کاملا چند ملیتی هستند. [از ملیت‌های مختلف هستند.]
 • 3. Internationaler Führerschein
  3 . گواهی‌نامه بین‌المللی
 • 4. Unser Deutschkurs ist international.
  4 . کلاس آلمانی ما بین‌المللی است.
[قید]

international

/ɪntɐnatsioˈnaːl/
غیرقابل مقایسه

2 به طور بین المللی

 • 1. Der Professor war international bekannt .
  1 . پرفسور به طور بین‌المللی مشهور بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان