[حرف]

ja

/jaː/

1 بله

 • 1.Bleibst du zu Hause? - Ja.
  1. آیا در خانه می‌مانی؟ - بله.
 • 2.Sind Sie Herr Watanabe? - Ja.
  2. آیا شما آقای 'واتانابه' هستید؟ – بله.
 • 3.Sind Sie verheiratet? -Ja.
  3. آیا شما متأهل هستید؟ - بله.
توضیحاتی در رابطه با واژه ja
واژه "Ja" به معنای 'بله' مانند زبان فارسی در زبان آلمانی دارای کاربردهای متفاوتی است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
- جواب مثبت به یک سوال. مثال:
"!Willst du noch ein Glas Wein? - Ja, bitte" (آیا یک لیوان دیگر شراب می‌خواهی؟ - بله، لطفاً!)
- به‌نشانه پاسخ و دنبال‌کردن یک مکالمه در تلفن یا رودررو. مثال:
"..Ja, ich verstehe" (بله، متوجه‌ام...)
-برای خریدن زمان برای فکر بیشتر درباره امری. مثال:
"...Ja, also, das ist so" (بله، خب، این این‌گونه است...)
-هنگام شگفت‌زده شدن از امری یا جمله‌ای. مثال:
"?Der Fisch war mindestens zwei Meter lang! -Ja" (ماهی حداقل دو متر طول داشت. -بله [جدی]؟)

2 (بیان تأکید) واقعاً، خیلی

 • 1.Du bist hier in Berlin? -Das ist ja eine Überraschung.
  1. تو این‌جا در برلینی؟ -این واقعاً غافلگیرکننده است.
 • 2.Ich würde ja gern kommen, aber es geht wirklich nicht.
  2. من خیلی دوست دارم که بیایم اما واقعاً نمی‌شود.

3 اگرچه

 • 1.Der Wagen ist ja schön, aber viel zu teuer.
  1. اگرچه این ماشینه خوشگله، ولی خیلی زیادی گرونه.
 • 2.Ich kann es ja versuchen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert.
  2. من می‌تونم سعیم رو بکنما، اما فکر نمی‌کنم که کار کنه.

4 که

 • 1.Du weißt ja, wie er ist.
  1. تو که خودت می‌دونی اون چطوریه.
 • 2.Er ist ja schon seit Langem krank.
  2. اون که دیگه از مدت‌ها مریضه.

5 (بیان تهدید)

 • 1.Mach das ja nicht noch mal!
  1. این رو بار دیگه انجام نمی‌دیا!
 • 2.Zieh dich nach dem Duschen ja warm an!
  2. بعد از حموم لباس گرم می‌پوشیا!

6 دیگه

auch ja
دیگه
 • 1. Hast du auch ja alles so gemacht, wie ich es dir gesagt habe?
  1. تو همه‌چیز رو همون‌طور که بهت گفته بودم انجام داده بودی دیگه (آره)؟
 • 2. Wirst du bei der Oma auch ja brav sein?
  2. پیش مامان‌بزرگ حرف‌گوش‌کن می‌شی دیگه (آره)؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان