دیکشنری آلمانی به فارسی

ja

/jaː/

[حرف ندا]

[قید]