[حرف ندا]

ja

/jaː/

1 بله

 • 1. Bleibst du zu Hause? Ja.
  1 . آیا در خانه می‌مانی؟ - بله.
 • 2. Sind Sie Herr Watanabe? – Ja.
  2 . آیا شما اقای "واتاناب" هستید؟ – بله
 • 3. Sind Sie verheiratet? – Ja.
  3 . آیا متاهلی؟ - بله.
توضیحاتی در رابطه با این واژه
واژه "Ja" به معنای بله مانند زبان فارسی در زبان آلمانی دارای کاربردهای متفاوتی است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
"!Willst du noch ein Glas Wein? - Ja, bitte" (آیا یک لیوان دیگر شراب می‌خواهی؟ - بله، لطفا!) : به منظور جواب مثبت به یک سوال.
"..Ja, ich verstehe" (بله، متوجه‌ام...) : به نشانه پاسخ و دنبال کردن یک مکالمه در تلفن یا رو در رو.
"...Ja, also, das ist so" (بله، خب، این اینگونه است...) : برای خریدن زمان برای فکر بیشتر درباره امری.
"?Der Fisch war mindestens zwei Meter lang! - Ja" (ماهی حداقل دو متر طول داشت. - بله؟ [جدی؟]) : هنگام شگفت زده شدن از امری یا جمله‌ای.
[قید]

ja

/jaː/
غیرقابل مقایسه

2 [نشانه تاکید] [برای نشان دادن تاکید بیشتر]

 • 1. Du bist hier in Berlin? – Das ist ja eine Überraschung.
  1 . تو اینجا در برلینی؟ - این (واقعا) غافلگیر کننده است.
 • 2. Heute Morgen um fünf hat es geschneit. – Ja, wirklich?
  2 . امروز صبح ساعت 5 برف آمد. - واقعا؟
 • 3. Ich würde ja gern kommen, aber es geht wirklich nicht.
  3 . من خیلی دوست دارم که بیایم اما واقعا نمی شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان