[اسم]

die Kaulquappe

قابل شمارش مونث

1 بچه‌قورباغه نوزاد قورباغه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان