[قید]

lange

/ˈlaŋə/
غیرقابل مقایسه

1 برای مدت طولانی به‌طور طولانی، مدت زیادی

  • 1.Ich habe lange auf dich gewartet.
    1. من مدت زیادی منتظر تو بودم.
  • 2.lhre Gespräche dauern immer lange.
    2. گفت‌وگوهای او همیشه برای مدت طولانی طول می‌کشد [خیلی طولانی می‌شود].
  • 3.Wir haben lange auf solche Vorschriften gewartet.
    3. ما مدت زیادی منتظر چنین مقرراتی بودیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان