[اسم]

der Mörser

قابل شمارش مذکر

1 هاون

2 خمپاره‌انداز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان