[اسم]

der Mückenstich

قابل شمارش مذکر

1 نیش پشه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان