[حرف ندا]

nein

/naɪ̯n/

1 خیر نه

  • 1. Fährst du auch nach München? – Nein, ich habe keine Zeit.
    1 . تو هم به مونیخ سفر می‌کنی؟ – نه، من وقت ندارم.
  • 2. Noch ein Bier? – Nein, danke.
    2 . یک آبجوی دیگر؟ - نه ممنون.
  • 3. Sind Sie morgen im Büro? Nein, leider nicht.
    3 . آیا فردا دفتر هستی؟ - نه، متاسفانه نیستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان