[فعل]

neigen

فعل گذرا و ناگذر

1 کج کردن مایل کردن، خم کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان