[اسم]

der November

/nəʊˈvɛmbə/
قابل شمارش مذکر
[جمع: November] [ملکی: November(s)]

1 نوامبر ماه یازدهم میلادی

  • 1.Der November ist der elfte Monat des Jahres.
    1 . نوامبر، یازدهمین ماه سال است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان