[فعل]

nuckeln

فعل گذرا و ناگذر

1 مکیدن مک‌زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان