[فعل]

panieren

/paˈniːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: panierte] [گذشته: panierte] [گذشته کامل: paniert] [فعل کمکی: haben ]

1 آرد سوخاری زدن

  • 1.panierte Schnitzel
    1. شنیتسل سوخاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان