[اسم]

das Panorama

/panoˈʁaːma/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Panoramen] [ملکی: Panoramas]

1 سراسرنما چشم‌انداز کامل، پانورما

مترادف و متضاد Ausblick Aussicht Sicht
  • 1.Das Panorama kann man nur bei guten Wetterverhältnissen genießen.
    1. تنها در شرایط هوایی خوب می‌توان از چشم‌‌‌انداز کامل لذت برد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان