[اسم]

die Panik

/ˈpaːnɪk/
قابل شمارش مونث
[جمع: Paniken] [ملکی: Panik]

1 ترس ناگهانی پانیک

مترادف و متضاد Angstzustand furcht
  • 1.Als das Feuer ausbrach, rannten alle voller Panik zum Ausgang.
    1. وقتی‌که آتش گسترش یافت، همگی با ترس تمام به سمت خروجی دویدند.
  • 2.Wir wollen eine unnötige Panik vermeiden.
    2. ما می‌خواهیم از پانیکی غیرضروری جلوگیری کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان