[اسم]

der Panzer

قابل شمارش مذکر

1 زره جوشن

2 تانک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان