[اسم]

das Panzerglas

قابل شمارش خنثی

1 شیشه ضد گلوله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان