[اسم]

die Pasta

/pˈastɑː/
قابل شمارش مونث

1 پاستا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان