[اسم]

die Passivität

قابل شمارش مونث

1 انفعال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان