[اسم]

der Passivraucher

قابل شمارش مذکر

1 سیگاری غیرفعال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان