[اسم]

das Rätsel

/ˈʀɛːtsl̩/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Rätsel] [ملکی: Rätsels]

1 معما راز

  • 1.Der Ursprung des Virus bleibt Wissenschaftlern ein Rätsel.
    1. منشا ویروس برای دانشمندان یک راز باقی ماند.
  • 2.Ich kann dieses Rätsel nicht lösen.
    2. من نمی‌توانم این معما را حل کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان