[صفت]

regungslos

قابل مقایسه

1 بی حرکت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان