[صفت]

regulär

قابل مقایسه

1 مرتب منظم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان