[اسم]

das Schwein

/ʃvaɪ̯n/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Schweine] [ملکی: Schwein(e)s]

1 خوک

  • 1. Ich esse kein Schweinefleisch.
    1 . من گوشت خوک نمی‌خورم.
  • 2. Ich esse lieber Rindfleisch als Schweinefleisch.
    2 . من گوشت گاو را به گوشت خوک ترجیح می‌دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان