[قید]

seitwärts

غیرقابل مقایسه

1 به پهلو به یک‌طرف، به‌کنار

[حرف اضافه]

seitwärts

2 در کنار در یک‌طرف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان