[اسم]

der Sondermüll

/zˈɔndɜmˌʏl/
قابل شمارش مذکر

1 زباله سمی ضایعات سمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان