[حرف ربط]

sondern

/ˈzɔndɐn/

1 بلکه به جایش

مترادف و متضاد aber dagegen jedoch
  • 1.Ich komme heute nicht nach Hause, sondern übernachte bei einem Freund.
    1. من امروز خانه نمی آیم، بلکه شب را در خانه یکی از دوستانم می مانم.
  • 2.Unser Besuch kommt nicht heute, sondern morgen.
    2. ملاقات ما امروز نیست، بلکه فردا (است).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان