[اسم]

der Song

/sˈɒŋ/
قابل شمارش مذکر

1 ترانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان