[صفت]

sonnig

/ˈzɔnɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: sonniger] [حالت عالی: sonnigsten]

1 آفتابی

  • 1.Das Wetter morgen: sonnig und warm.
    1. هوای فردا: آفتابی و گرم.
  • 2.In den letzten Tagen war das Wetter meistens sonnig.
    2. در روزهای اخیر هوا اکثرا آفتابی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان