[اسم]

der Sonntag

/ˈzɔntaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Sonntage] [ملکی: Sonntag(e)s]

1 یکشنبه

  • 1. Samstag ist der Tag zwischen Freitag und Sonntag.
    1 . روز بین جمعه و یک‌شنبه، شنبه است.
  • 2. Sie müssen spätestens Sonntag zurück sein.
    2 . شما باید در نهایت تا یکشنبه برگشته باشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان